• start
 • proteus
 • utstyr
 • bøker
 • skolesider
 • kontakt oss
 • Filoversikt av øvinger og oppgaver

  Filer med merking inneholder PDF-fil som kan fylles ut av brukeren.

  Tema Rev. Sider Innhold
  Elektroteknikk 1   15 Brytere, motor, lampe, batteri, seriekrets, strøm, spenningsfall, voltmeter, amperemeter, parallellkopling, grenstrømmer.
  Digitalteknikk 1   34 Logiske kretser: AND, OR, INVERTER, NAND, NOR, EXCLUSIVE OR, EXCLUSIVE NOR
  Digitalteknikk 2   13 Asynkrone tellere, animasjon oppoverteller, simulering oppoverteller, animasjon nedoverteller, binærteller, animasjon dekadeteller, simulering dekadeteller, datablad 74LS00 og 74LS73.

  RAM-1
  2012
  31/01
  6 Binærteller, RAM, Tristate Buffer, PULLUP, PULLDOWN, BUS, Display, DIP-switsch, Resistor Network, Programmering av 6116 CMOS Static RAM som displaydekoder.
  Dioden 1   14 Dioden i lederetning, karakteristikk, sperreretning, Enveislikeretter, glattekondensator, toveislikeretter, strømretninger, kurveformer, brolikeretter, zenerdioden, stabilisering med zenerdiode, LED

  Spenningsregulatorer
  2012
  02/02
  14 Integrerte spenningsregulatorer. Positive faste. Negative faste. Praktisk bruk: Stabilisering, beskyttelse. Variable regulatorer: Stabilisering og beskyttelse. Strømbegrenser. Dropout voltage. Rippel rejection.
  Opamp 1   14 Spenningsfølger, ikke-inverterende, inverterende, summerende. Fasevinkelmåling, forsterkning, Anvendelse av summerende forsterker (DAC).
  Opamp 2   13 DAC-innledning, Veide resistorer, R/2R nettverk, 4 bits DAC, 8 bits DAC
  Transistor 1   6 Strømmer og spenninger
  Transistor 2   6 Feilsøking på transistorforsterker
  Effektforsterkere 1   6 Enkel matespenning, Klasse B, Klasse AB, Dobbelt matespenning, VBE-multiplier
  Laplace 1   Bare dsn-fil Enkle koplinger med addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon